Patient Experience

Chandrakant Jagatia(Dar-es-salam, Tanzania, East Africa)

I was suffering for prostate enlargement and had blood particles in urine which causal blockage of the urinary and therefore was told to be operated.

Read More »

ભગવાનજી જી. તલસાણિયા (સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ભારત)

મને Enlarged Prostate ની બિમારી એપ્રિલ 2009થી હતી મેં જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલમાં ડો. કંદર્પ પરીખને બતાવેલ. તેઓએ મને ટીયુઆરપી TURP ઓપરેશન કરાવવા જણાવેલ

Read More »

Harishkumar Gupta

I Harishkurmar Gupta age 61 years like to state that I was experiencing Urine discharge problem since last 4-5 years. Suddenly on 21-11-10 the discharge of urine got stuck and it was passing drop by drop.

Read More »

પ્રો. નરેન્દ્ર જી. શુકલા (અમદાવાદ - ભારત)

ઓપરેશન પહેલા યુરિન થતાં ઘણી વાર લાગતી હતી અને ત્રણ ચાર મિનિટ પછી માંડ માંડ ટપકાં રૂપે પેશાબ થતો હતો. પેશાબની ઘાર જોવા જ મળતી ન હતી. અને ટપકા રૂપે પેશાબ કરતાં બળતરાં વધુ થતી હતી.

Read More »

मधुसूदन दाधीच (जोधपुर, राजस्थान)

मै मधुसूदन निवास स्थान जोधपुर 1995 से प्रोस्टेट की समस्या से ग्रहित था जिसके कारण मेरे को पेशाब तकलीफ रहती थी मेने ईसके लिये होम्पयोपेथिक और एलोपेथिक का ईलाझ किया लेकिन मेरा प्रोस्टेड बढ़ता ही रहा ।

Read More »

Champatlal Mardia (Sirohi, Rajasthan - India)

I was recommended by some Doctor friends to contract Mr. Bhupendra Panchal for my Prostrate ailment. For the first time I met him on 07-05-2010 and then again on 08-05-10.

Read More »

ડો. મનુભાઈ એ. પંડ્યા (સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ભારત)

તા. 17-10-2010ના રોજ ડો. ભુપેન્દ્ર પંચાલ સાહેબે હોલોપ પદ્ધતિથી અમારૂં પ્રોસ્ટેટ એનલાર્જની સારવાર અંગેનું ઓપરેશન કરેલ છે. ડો. પંચાલ તથા શેલ્બી હોસ્પીટલની કામગિરી તથા સારવાર ખૂબ જ સંતોષકારક છે.

Read More »

ભીખાભાઈ દેવજીભાઈ પટેલ (સુરેન્દ્રનગર - ભારત)

હું ભીખાભાઈ દેવજીભાઈ પટેલ મુ. ચાચડા, તાલુકો ચુડા, જીલ્લો સુરેન્દ્રનગર રહું છું મને પ્રોસ્ટેટની ખૂબ તકલીફ હતી પછી મને ડોકટર ભુપેન્દ્રભાઈ પંચાલનો રેફરન્સ ન્યુઝપેપર દ્વારા મળેલ અને સંપર્ક કરેલ અને જે પહેલા તકલીફ પડતી હતી તે વર્ણન કરેલ

Read More »

गजराज मुणोयत (पाली, राजस्थान)

मेरा नाम गजराज मुणोयत है में राजस्थान प्रान्त मे पाली जिले का निवासी हूं । मै 1990 से प्रोस्टेट से पिडि़त रहा हूं । बहुत इलाज करवाया किन्तु आराम नहीं मिला ।

Read More »

ભરત શાહ (અમદાવાદ - ભારત)

આપશ્રીએ મને થયેલ પ્રોસ્ટેટનું ઓપરેશન જે તા. 24-3-10ના કરેલ છે અને ફક્ત એક જ દિવસમાં મને હોસ્પીટલમાંથી રજા આપવામાં આવી તેબદલ આપશ્રીનો ઋણી છું.

Read More »

પટેલ ગીતાબેન ભરતભાઈ(સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ભારત)

ઓપરેશન પેહલા વારંવાર પેશાબ કરવા જવું પડતું હતું. પેશાબ કરતી વખતે બળતરા થતી હતી. ઓપરેશન પછી વરાંવાર પેશાબ કરવા જવું પડતું નથી.

Read More »

Karmalia Dilip H

I had been operated for left hydracle. The operation had been very smooth without any physical pains. Also, the environment during the operation was quite healthy with constant re-assurance that nothing abnormal will happen.

Read More »

ચંદુલાલ સંઘાડીયા (લીંબડી - ભારત)

મને છેલ્લા 15 વર્ષથી પેશાબ અટકી અટકીને ધીમો ઉતરતો હતો. પેશાબ કરતાં બહુ વાર લાગતી હતી. લગભગ 10-15 મિનિટ થતી હતી. શરૂઆતમાં દવા લેવાથી થોડું સારું રહેતું

Read More »

આર. જે. જોષી (ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ભારત)

મને છેલ્લા 15 વર્ષથી પેશાબ અટકી અટકીને ધીમો ઉતરતો હતો. પેશાબ કરતાં બહુ વાર લાગતી હતી. લગભગ 10-15 મિનિટ થતી હતી. શરૂઆતમાં દવા લેવાથી થોડું સારું રહેતું

Read More »

દિલીપ કેશવલાલ પટેલ

ડો. બી.એમ.પંચાલ સાહેબને 16-3-10ના રોજ બતાવ્યું. પ્રોસ્ટેટનું નિદાન થયું. તા. 8-6-10ના રોજ હોલમીયન લેસરથી સર્જની કરી. ડોકટર બી. એમ. પંચાલ સાહેબે પીડારહીત સારી રીતે સફળતાપૂર્વક પ્રોસ્ટેટની તકલીફ દૂર કરી.

Read More »

જોષી રોહિતકુમાર ચંદુલાલ (ગાંધીનગર - ભારત)

પ્રથમ તો આ પત્ર લખવામાં વિલંબ બદલ ક્ષમા કરશો. આપની સાથેની છેલ્લી મુલાકાત બાદ વિગતવાર મારા હૃદયની લાગણીઓ આપને વ્યક્ત કરવાનું વીચારતો હતો, પરંતુ સામાજીક અને અન્ય અનિવાર્ય પ્રસંગોનાં કારણે તે અમલમાં મુકી શકેલ નહીં.

Read More »

Dr. K. P. Soni (Ahmedabad - India)

I was suffering of prostate disease science last Three years. I consultated Dr. Bhupendrabhai Panchal (Urologist) and the advised me for operation.

Read More »

Peter Clarke (Cambridge - UK)

I was born on 28th March 1931. For the last 5 or 6 years my GP has been examining my prostate, which had become enlarged, with a reduced urine flow with all the usual problems.

Read More »

शिखरचंद जैन (उदयपुर)

मे. शिखरचंद जैन को हमारे उदयपुर में डाक्टर युरोलोजीस्टने मुजे TRUP प्रोस्टेट को आपरेशन की सलाह दी लैकीन वहा एन्डोस्कोपी से आपरेशन की सुविधा नही थी । मुझे विज्ञापन द्वारा ज्ञात हुआ की अहमदाबाद में श्री डाक्टर भुपेन्द्र पंचाल साहब

Read More »

Edison De-La Roque (Cambridge - UK)

Following the Urine Flow Test which I took on the 14/02/09, I would like to express my complete satisfaction with the HoLEP (Holmium Laser) surgery that took place last year.

Read More »

Omprakash Halwai (Ahmedabad - India)

I got myself operated for Prostate enlargement on 29th of October, 2009 at Shalby Hospitals by your supervision and kind attention.

Read More »

Shiraz Ali (Nairobi - Kenya)

This email is to appreciate your assistance given to me during the month of April 2009 at Shalby Hospital. Words are not enough to say how much I have benefited from your treatment and care you took of me during this period of time.

Read More »

Dr. P. C. Joshi, (Ahmedabad - India)

I was Practicing Anesthesiologist from 1973 till 2006. At present I am working as Research Coordinators.

Read More »

Trilok Singh, (Udaipur - India)

At the very outset, please accept our heartfelt gratitude and sincere thanks for the holier then holy service of treating my beloved father and giving him a long sought after reprieve from his pain and discomfiture.

Read More »

હર્ષદ પી. વ્યાસા (અમદાવાદ - ભારત)

મને છેલ્લા સાતેક વર્ષતી પ્રોસ્ટેટની તકલીફ હતી ત્યારે પ્રોસ્ટેટ એન્લાર્જ થવાની શરૂઆત હતી. મે આર્યુવેદ અને હોમીયોપેથી ની દવા લેવાનું શરૂ કરેલ તેનાથી રાહત હતી.

Read More »

ફુલાઈભાઈ પટેલ (બોટાદ - ભારત)

ડો. પંચાલ સાહેબના સાનીધ્યમાં આવ્યા પછી મને ઓપરેશન કરવાનું કહેવામાં આવ્યુંને મે ઓપરેશન કરાવ્યુ. હવે મને સારૂ થઈ ગયું છે પહેલા મને વારંવાર એટલે કે 15 થી 20 મિનિટે પેશાબ કરવા જવું પડતું હતું

Read More »

સતીષ મધુસૂદન મોદી (અમદાવાદ - ભારત)

મને ઓપરેશન પહેલા યુરીનનો ફ્લો ધીમો આવતો હતો તદ્ઉપરાંત મને વારંવાર યુરીન કરવા જવું પડતું હતું. અને ઘણી વખત દુઃખાવો પણ થતો હતો આ કમ્પલેઈનને કારણે મારા ફેમીલી ડો. નરેશભાઈ સૂદર્શને મને ઓપરેશન કરવાનું સૂચન

Read More »

Mr. Lautoo Singh (Gandhinagar - India)

Experience Before Treatment: Not able to sleep in night,. It is required to go atleast 3 times in every 2 hrs duration. Very miserable to travel in public transport like bus etc.

Read More »


Panchal Urology Centre
Dynamic House, Nr Memnagar Fire Station, Vijay Char Rasta, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009

Phone: +91-9099079700 / 01 / 02 | Fax: +91-79-26937039 | Email: info@panchalurologycentre.com

Affiliations:

Shalby Hospitals|Sterling Hospital
SAL Hospital|Apollo Hospitals